Dalasalen

Vårt engagemang

Ett långvarigt och nyligen rejält utökat uppdrag.

Allt började med att bygga om deras webbplats och se till att lunchmenyer publiceras veckovis och dagligen där, samt på social media. Sen har det med tiden sträckt sig till det mesta inom reklam och marknadsföring. Till och med events i deras fantastiska lokaler.

Och det är inte bara för Dalasalen, utan uppdraget sträcker sig över flera restauranger med samma ägare.

Dalasalen är en historisk byggnad som har överlevt tidens prövningar sedan regementets tid i Falun. Den byggdes enligt arkitekten Erik Josephsons ritningar och blev färdigställd redan år 1908. Ursprungligen fungerade den som en matsal eller kokinrättning och hade kapacitet att hysa 576 sittande soldater. Byggnaden är huvudsakligen konstruerad av trä, med undantag av köksdelen som är uppförd i tegel.

I Dalasalen fanns även flera tillhörande faciliteter, inklusive förvaringsutrymmen, expeditioner, omklädningsrum och dagrum för kökspersonalen. Källarplanet innehöll matförråd, utrymmen för ved och kolförråd samt en plats för ångpannorna som förseglade kokgrytorna med ånga. Dessutom inrymde byggnaden dieselverket och batterierna som försåg regementet med elektricitet. Elverket flyttades emellertid till en separat byggnad 1912, vilket ledde till att det blev utrymme för ett insaltningsrum. Intressant nog är de kaklade saltkaren från den tiden fortfarande bevarade.

Interiört har Dalasalen en karakteristisk treskeppig struktur med högt placerade tak. Under en längre period var väggarna täckta med masonit, men dessa har nu ersatts med pärlspont. I mitten av mittskeppets vägg, mot diskrummet, finns en väggmålning från 1958 av Jerk Verkmäster, som skildrar Dalarnas vattendrag. Byggnaden var ursprungligen målad i ockragult för att spara kostnader, men senare ommålades den till grått. På 1970-talet återställdes den till arkitektens ursprungliga vision med rött och gula detaljer, och nu är dess nuvarande färgschema identiskt med det ursprungliga.

Historien har inte alltid varit snäll mot Dalasalen. År 1909 undgick byggnaden nästan att brinna ner när en dieselmotor överhettades och orsakade en eldsvåda. Den drabbades sedan igen år 1917 när blixten tros ha slagit ner i det närliggande Exercishuset, vilket brann ner till grunden och skadade gaveln på Dalasalen. Men trots dessa faror överlevde Dalasalen båda händelserna.

Efter att den nya militärmatsalen, nu känt som Mediehuset, öppnade 1973 användes Dalasalen som kallförråd. Det var först efter en omfattande renovering för några år sedan, som inkluderade reparation av värmesystemet från 1931 och utbyte av alla elledningar, som Dalasalen återigen öppnades för allmänheten. Återuppbyggnaden kostade totalt 13 miljoner kronor.

Dalasalen

Tjänster vi levererat till Dalasalen:

 • Webhosting
 • Webdesign
 • Webmaster
 • Event Management
 • Social Media Management
 • Social Media Ad's
 • Google Ad's
 • Foto / Film
 • Strategi
 • Copywriting
 • SEO

"-Det känns så skönt att ha allting precis som jag önskar det, och dessutom från en partner som jag litar på till 100% att allt blir så bra det går på alla plan.

Åren med Covid och de speciella behoven att snabbt agera och vrida om verksamheten visade sig gå helt smärtfritt då kommunikationen ut till våra kunder blixtsnabbt följde både mina tankar och ideér, samt de speciella lagar och krav som hela tiden ändrades.
Jag är supernöjd. Varken mer eller mindre."

/ Stefan Persson - Dalasalen

ETT URVAL AV UPPDRAGSGIVARE

La-Tia-Taco

La Tia Taco

WolfMalmberg

Wolf Malmberg

Dalasalen

Dalasalen

All-Things-Live

All Things Live

Enviken-Records

Enviken Records

Coilcenter

Sweden Coil Center

Sabaton-logo

Sabaton

279802825_10160248212033417_3961191823619083518_n

Sabaton Open Air festival